مهدی محمدقاسمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی محمدقاسمی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فرآیند ناحیه ی واحدهای اصلی تولید شرکت تولید مواد اولیه ی الیاف مصنوعی ( دی ام تی ) 1390/5 - 1393/1
تکنسین ناحیه ی واحدهای اصلی تولید شرکت تولید مواد اولیه ی الیاف مصنوعی ( دی ام تی ) 1386/5 - 1390/5
رئیس ناحیه ی نظارت بر فرآیند و نت شرکت تولید مواد اولیه ی الیاف مصنوعی ( دی ام تی ) 1393/1 - 1393/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی صنایع پتروشیمی
– کارشناسی – معدل: 13.74
واحد شهرضا 1380 - 1388