زهرا استانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا استانی

محل سکونت: مازندران - نکا

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند تجارت الکترونیک پارسیان 1390/6 - 1393/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 18.38
ادیب مازندران 1385 - 1390