اشکان رشیدی زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اشکان رشیدی زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد