علیرضا استانه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا استانه

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
معاون فنی سابیر 1390/6 - 1393/12
کارشناس فنی جهاد نصر آ-ش 1378/5 - 1390/6
کارشناس فنی آذرسیماب 1384/8 - 1387/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران سازه
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.27
مهاباد 1388 - 1390
عمران سد و شبکه
– کارشناسی – معدل: 16.02
بیرجند 1382 - 1384
عمران سد و شبکه
– کاردانی – معدل: 16.64
شبستر 1380 - 1382