سیده منیره حسینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیده منیره حسینی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
عضو هیئت مدیره و کارشناس ارشد زمین شناسی محیط زیست سنگ آب نانو پژوهش 1392/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زمین شناسی محیط زیست
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.87
فردوسی مشهد 1390 - 1392