فروغ طاهرپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فروغ طاهرپور

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اپراتور GIS سازمان برق 1391/2 - 1391/8
اپراتور BTS اداره مخابرات 1389/3 - 1389/11
کاربر رزرویشن هواپیما 1391/9 - 1392/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 15.00
ماهشهر 1384 - 1388
برق مخابرات
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.00
بوشهر 1391 - 1393