امیرحسین مداح

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیرحسین مداح

محل سکونت: مازندران - بابلسر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات پویاچوب 1391/4 -
مدیر فنی انرزی 1387/5 - 1391/3
مدیر فنی شیمیایی بهداد(تاژ) 1385/12 - 1387/5
مدیر توسعه و فن آوری صنایع غذایی بهروز 1383/12 - 1385/12
رئیس توسعه و تحقیقات صنعتی صنایع غذایی مهرام 1375/3 - 1383/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک
– دیپلم – معدل: 16.56
1365 - 1369
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی – معدل: 13.86
مازندران 1369 - 1374