احسان نوائی فر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احسان نوائی فر

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر فروش و صدور بیمه نوین و دانا 1384/12 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بیمه بیمه
– کارشناسی – معدل: 14.75
فردوس 1389 - 1391