ميرسعيد ميرصالحي

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ميرسعيد ميرصالحي

محل سکونت: مازندران - ساری

جنسیت: مرد