سمانه صفایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمانه صفایی

محل سکونت: مازندران - قائمشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیرفنی بخش ژنتیک مرجعان خاتم 1393/6 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی سلولی مولکولی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.20
شیراز 1390 - 1392