فائزه منفرد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فائزه منفرد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند و محقق شرکت حفارى شمال 1394/3 - 1394/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسى شیمى مهندسى شیمى
– کارشناسی – معدل: 15.00
دانشگاه ازاد اسلامى واحد تهران شمال 1390 - 1394