پریسا کشتکار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پریسا کشتکار

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس خصوصی 1393/3 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
انگلیسی مترجمی
– کارشناسی – معدل: 16.96
صبح صادق 1392 - 1394
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 13.68
دولت اباد 1388 - 1390