سعید خلیل زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید خلیل زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول امور اداری و تدارکات مشاور بدآب 1382/12 - 1392/12
مسئول اداری و مالی مشاور فردافن پارس 1392/12 - 1394/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 15.00
مرکزی 1379 - 1383