احمد رضا خواموش پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احمد رضا خواموش پور

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس ناظر سامانه هوشمند تاکسی سازمان حمل و نقل عمومی (تاکسیرانی) 1392/1 - 1392/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک جامدات
– کارشناسی – معدل: 13.34
صنعتی فولاد 1386 - 1391