الهام حاجی زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الهام حاجی زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن