محمد حسین نجفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد حسین نجفی

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست انبار فاین ایران (سرو کاسپین) 1388/6 -
انباردار یونیلیور ایران 1383/5 - 1383/12
تکنسین تضمین کیفیت یونیلیور ایران 1383/12 - 1387/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نقشه کشی صنعتی نقشه کشی
– کاردانی – معدل: 14.96
نیرو محرکه قزوین 1384 - 1387