مهدی مهرابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی مهرابادی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 14.94
فنی سبزوار 1386 - 1389