عیاس سلحشوری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عیاس سلحشوری

محل سکونت: اصفهان - نجف آباد