رضا سعیدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا سعیدی

محل سکونت: لرستان - خرم آباد