مهدی نجف پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی نجف پور

محل سکونت: آذربایجان غربی - ارومیه