قاسم قربانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: قاسم قربانی

محل سکونت: خراسان رضوی - قوچان

جنسیت: مرد