محدثه توکلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محدثه توکلی

محل سکونت: مازندران - آملسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح وناظر ناژین طرح 1392/5 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 14.04
اصفهان 1386 - 1390