فرزاد کرک ابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرزاد کرک ابادی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت هربی فارمد 1393/1 - 1394/1
مسئول کنترل پروژه شرکت مهندسی مشاور کاهنربا 1389/9 - 1393/1
مسئول کنترل شرکت شعاع پنجره پارس 1389/4 - 1389/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تولید صنعتی
– کارشناسی – معدل: 14.30
آزاد اسلامی واحد نجف آباد اصفهان 1383 - 1387