کاووس ترکاشوند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: کاووس ترکاشوند

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
برنامه نویس cncوماشین کار پمپ های صنعتی ایران 1390/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ساخت وتولید
– کارشناسی – معدل: 14.00
ازاد تاکستان 1391 - 1393
مکانیک ساخت وتولید
– کاردانی – معدل: 13.00
دانشگاه فنی شهید مفتح 1388 - 1390