علی تراکمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی تراکمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر فروش کارگاه تولیدی کیف 1390/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 14.58
فیروز کوه 1385 - 1389