شیما حاجی ناظر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شیما حاجی ناظر

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس سرای محله خواجه نظام غربی 1390/1 -
کارمند دفتری سرای محله خواجه نظام غربی 1390/1 -
حسابدار مرکزتولیدی ناظر 1391/1 - 1393/4
مسئول دفتر شرکت اس کا اف 1393/10 -