مهناز دهقان زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهناز دهقان زاده

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارآموز کارخانه نان قدس رضوی 1393/3 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع صنایع
– کارشناسی – معدل: 16.00
فردوسی مشهد 1389 - 1393