امیر بابائی نعمتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر بابائی نعمتی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست دفتر فنی پمپهای صنعتی ایران 1390/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک تعمیرات مکانیکی
– کاردانی – معدل: 16.07
ایدم 1385 - 1387