عبدالعزیز قورچایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عبدالعزیز قورچایی

محل سکونت: گلستان - گنبد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کاردانی – معدل: 17.50
علمی کاربردی 1391 - 1393