علی اکبر سمیعی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی اکبر سمیعی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مشاور و نصاب سیستم های حفاظتی نوین 1393/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 17.39
دامغان 1388 - 1391
الکتروتکنیک برق صنعتی
– کاردانی – معدل: 16.44
آموزشکده فنی سمنان 1386 - 1388
برق
– دیپلم – معدل: 17.09
1384 - 1386