عبدالله فیروزی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عبدالله فیروزی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد