مهدی حکیمیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی حکیمیان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
میریت مالی
– کارشناسی – معدل: 17.00
تهران 1391 - 1393