دیبا سخاجوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: دیبا سخاجوی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی محض-فناوری نوین واسانس
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.90
دانشگاه علوم دارویی 1391 - 1394