ارش شفیعی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارش شفیعی

محل سکونت: آذربایجان غربی - تکاب

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 14.51
علی آباد گرگان 1386 - 1391