علی تکلیف پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی تکلیف پور

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاه

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 14.17
آزاد 1390 - 1393