زهره دلاوری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهره دلاوری

محل سکونت: کرمانشاه - کنگاور

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول فنی واحد واحد تجهیزات پزشکی 1394/2 -
کارشناس تجهیزات پزشکی بیمارستان دولتی 1391/11 - 1393/11