علی عطایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی عطایی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد