مهرداد عزیزی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهرداد عزیزی

محل سکونت: آذربایجان غربی - ارومیه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ویزیتور شرکت اطلس دینا 1393/11 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
اقتصاد بازرگانی انسانی
– کاردانی – معدل: 12.00
سما 1388 - 1391