ندا پناهی قلعه تکی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ندا پناهی قلعه تکی

محل سکونت: چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی میکروبیولوژی
– کارشناسی – معدل: 15.93
آزاد شهرکرد 1390 - 1393