مهدی رضایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی رضایی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پخش کالا پیک بادپا 1390/1 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 12.06
شهر قدس 1388 - 1393