سامرند پوررسولی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سامرند پوررسولی

محل سکونت: آذربایجان غربی - مهاباد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 0.00
رازی 1393 - 1395