حامد حاجی آقایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حامد حاجی آقایی

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول تعمیرات نگهداری ومسئول فنی سیم و کابل شهاب جم 1392/12 - 1394/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک طراحی جامدات
– کارشناسی – معدل: 14.00
تاکستان 1387 - 1391
مکانیک نقشه کشی صنعتی
– کاردانی – معدل: 15.00
ابهر 1384 - 1386