پرستو اینانلو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پرستو اینانلو

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کاردانی – معدل: 17.00
فرهنگ وهنر شهرداری 1390 - 1393