مریم درویش زاده ایوری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم درویش زاده ایوری

محل سکونت: خراسان رضوی - کاشمر

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مامایی مامایی
– کارشناسی – معدل: 16.10
علوم پزشکی 1389 - 1393