سعید گنجبر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید گنجبر

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دبیر زیست شناسی دبیرستان تیزهوشان پسرانه کرمانشاه 1393/8 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی جانوری
– کارشناسی – معدل: 14.00
رازی کرمانشاه 1390 - 1394