مریم غوابشی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم غوابشی

محل سکونت: خوزستان - اهواز
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی امورگمرکی
– کارشناسی – معدل: 16.45
علوم وفنون دریایی خرمشهر 1387 - 1391