هادی رستمی حسین خانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هادی رستمی حسین خانی

محل سکونت: کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس حفار ملی حفاری 1388/11 - 1393/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی نفت مخازن
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.30
علوم وتحقیقات 1389 - 1392
مهندسی نفت مخازن
– کارشناسی – معدل: 16.56
علوم وتحقیقات 1384 - 1388
مهندس شیمی شبیه سازی
– دکترا و بالاتر – معدل: 18.50
شیراز 1392 - 1395