محمد خدائی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد خدائی

محل سکونت: تهران - پاکدشت

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس و مشاور فروش بیمه پاسارگاد نمایندگی2317 1391/6 -
مسئول فنی و کنترل کیفیت پنیر آذرگل تبریز 1387/2 - 1392/5
مسئول فنی و کنترل کیفیت شرکت ویتامینه جوانه گندم ایرانیان 1392/11 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 12.98
تبریز 1380 - 1384