سحر رهبران

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سحر رهبران

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
كارمند هتل پارس 1390/7 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
كامپیوتر IT
– کارشناسی – معدل: 14.50
آزاد 1386 - 1390