محمد حسن زاده زردخونی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد حسن زاده زردخونی

محل سکونت: کهگیلویه و بویراحمد - یاسوج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظرفنی اداره کل امور عشایر گچساران 1393/4 - 1393/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران مهندسی آب
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.60
آزاد یاسوج 1389 - 1391
فیزیک حالت جامد
– کارشناسی – معدل: 13.09
سراسری یاسوج 1384 - 1388